CON YÊU CHÚA
Lm. Kim Long

ĐK. Con yêu Chúa, Chúa ơi, con thành tâm yêu Chúa vì chính Chúa là Thiên Chúa con, Chúa là Vua hồn xác con.

1. Không vì vinh phúc muôn đời, không vì ngục hình khủng khiếp, con yêu Chúa, Chúa ơi, chỉ vì Chúa đã yêu con.

2. Không vì nhân thế bạc tình, không vì bầu trời cao sáng, con yêu Chúa, Chúa ơi, chỉ vì Chúa đã yêu con.

3. Không vì năm tháng khổ sầu, không vì đường đời nguy khó, con yêu Chúa, Chúa ơi, chỉ vì Chúa đã yêu con.