DẪN CON TỪNG BƯỚC
Lm. Kim Long


Ánh sáng dịu êm dẫn con ánh sáng dịu êm, dẫn con đi tới, đi tới giữa khơi mịt mùng. Trời khuya thanh vắng lạnh lùng, bước chân lưu lạc quê hương xa vời. Dẫn con vững bước trên đời, con không cầu thấy chân trời xa xôi. Dẫn con dẫn con từng bước, dẫn con từng bước từng bước một thôi.

Nhớ những ngày qua Chúa ơi nhớ những ngày qua, đã không xin Chúa, xin Chúa dẫn đưa trên đường. Đường đi mong thấy tỏ tường, biết bao tham vọng cho tương lai đời. Dẫn con ánh sáng trên trời, xua đi lầm lỗi kiêu sa. Chúa ơi Chúa ơi đừng nhớ, Chúa ơi đừng nhớ đừng nhớ ngày qua.

Chúa dắt dìu con bấy lâu Chúa dắt dìu con, vững tin tay Chúa, tay Chúa vẫn luôn chỉ đường. Vượt qua muôn khó dặm trường, núi non hoang địa mây vương loang trời. Tới khi bóng tối qua rồi, trông lên Thần Sứ mỉm cười hân hoan. Dẫn con dẫn con về chốn, dẫn con về chốn, về chốn bình an.