CHÚA ĐÃ XUỐNG TRẦN
Lm. Kim Long


ĐK. Chúa đã sinh xuống gian trần, khiêm cung trong cảnh lầm than. Vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá khổ đau muôn vàn.

1. Chúa (i) là Vua chín tầng trời, ngự tòa thiên quốc. Giờ khiêm nhường tự hạ trong thân phận con người.

2. Chúa (i) vì khiêm tốn tự hạ, mà Người vinh sáng. Ngàn muôn loài thụ tạo luôn ca tụng Danh Ngài.

3. Đất (i) trời cung kính quỳ lạy, hợp lời hoan chúc. Vì Danh Ngài trọng đại hơn danh hiệu muôn loài.