GIÚP NHAU HOÀN THIỆN
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Ai sinh ra trong đời lại không có lầm lỗi chi. Ai mang thân phận người lại không có lúc tự ti. Mặc dù anh em ta có làm điều phật lòng ta. Hãy bao dung rộng lượng và giúp cho nhau hoàn thiện.

ĐK. Không trên đời chẳng ai thập toàn, trên đời chẳng ai thập toàn hãy ân cần và nâng đỡ nhau người ơi! Con xin Ngài đổ ơn từ trời cho loài người sống thật tình biết mở lòng sửa sai giúp nhau thành tâm.

2. Nhân sinh đâu thập toàn đừng nên trách móc gì nhau. Hôm nay ta phạm tội ngày mai hãy biết hồi tâm. Đừng gièm pha chê bai hãy tìm dịp để cảm thông. Giúp nhau trong chân tình vì Chúa muốn ta hoàn thiện.

3. Sống mến Chúa yêu người là luôn biết sống vị tha. Yêu thương trong thật thà dựng xây bác ái tình thân. Dù đời luôn vong ân chớ để lòng hoài bận tâm. Chúa ơi con cần Ngài vì muốn trở nên trọn lành.