MẸ ĐẸP XINH
Simon Phan Hùng

1/ Mẹ Tà-Pao đẹp xinh sáng rạng ngời, ánh huy hoàng rực rỡ chiếu hào quang. Mẹ hiện đến ủi an người gian trần, đang đắm chìm trong biển đời mênh mang

ĐK. Mẹ Tà-Pao Chúa ban cho nhân loại, phù giúp muôn dân trong cơn gian khó. Mẹ Tà-Pao Chúa ban cho con người, tăng sức niềm tin tiến về quê trời

2/ Mẹ Tà-Pao đẹp xinh sáng rạng ngời, giúp con người vượt lướt thắng trần gian. Mẹ thêm sức lòng tin người gian trần đang đắm chìm trong lỗi lầm đau thương.