LỜI KINH ĐÊM DÂNG MẸ
Phan Hùng

1/ Lời kinh đêm con dâng, dâng lên Mẹ. Mẹ maria. Từng lời kinh con dâng, dâng cả tâm hồn buồn vui dâng Chúa. Cuộc đời con hôm nay biết bao điều đau khổ trăm chiều. Có Mẹ đỡ nâng dìu dắt con vững vàng tiến bước bình an.

ĐK. Xin cho con được mến yêu Mẹ nhiều, mỗi ngày lần chuỗi dâng Mẹ. Dâng cuộc đời cho Chúa tình yêu. Dâng hy sinh, dâng trót tâm tình, kết để thành khúc hát lời kinh.

2/ Cuộc đời con hôm nay dâng lên Mẹ. Mẹ luôn gìn giữ. Đời nhọc lao con dâng, dâng cả vui buồn nguyện dâng lên Chúa. Nguyện cầu xin ơn Cha đoái thương nhiều bao xót xa lòng. Tháng ngày ở trong tình Chúa trong tim Mẹ con sống thảnh thơi.