KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Phan Hùng

1/ Chim rừng tìm về tổ ấm, suối nguồn tìm về nhánh sông, lá cành tìm về cội cây, con đêy tìm về tổ tiên để thương nhớ công ơn sinh thành dưỡng nuôi bao ngày tháng, cho con được thành người để có ngày hạnh phúc hôm nay.

ĐK. Lạy Chúa là Chúa các bậc tổ tiên của cha ông chúng con bao đời. Muôn đời con mãi ngợi ca, ngợi ca danh Thánh Chúa và tán dương tuyệt tác Chúa Trời.

2/ Con người tìm về tổ tông, suối nguồn đổ về biển đông, chuyến đò tìm về bến sông, con đang nhìn về tổ tông để kính nhớ cha ông bao đời. Các ngài tin yêu Chúa cho con được vào đời để sống làm con Chúa yêu thương.