HỒNG ÂN LINH MỤC
Phan Hùng, hòa âm: Thế Thông

ĐK. (Hồng ân Linh Mục) Hồng ân của Chúa ban xuống cho đời (đến con người. Hồng ân thánh thiện) Dìu con bước lên dâng hiến thân mình làm hy tế. Để nên của lễ ở nơi thánh điện. Vì yêu nhân thế Chúa lập nên chức Linh Mục.

1/ Như ngọn nến chảy tan trên bàn thờ, như chiên non bị xén lông đem đi sát tế. Đời con Linh Mục cũng chết đi cho tha nhân. Xin Chúa dùng con như khí cụ phục vụ đến muôn người.

2/ Ân huệ Chúa quá yêu thân phận này, hôm nay đây hồn sướng vui hân hoan bước tới. Hồng ân Linh mục mãi khắc sâu trong tim con. Xin Thánh Thần ban thêm sức mạnh nghị lực sống vẹn thề.