VÌ CHÚA YÊU CON
Ngọc Linh


1. Vì Chúa yêu con nên Ngài đã giáng sinh. Đồng vắng Bêlem đêm mù sương gió buốt. Chúa bỏ cõi trời xuống nơi thế trần. Sống bên muôn người cùng chịu bao nỗi gian truân.

ĐK. Con nay nào biết lấy chi mong đáp đền ân tình của Chúa cao vời, như bầu trời giăng tinh tú, như ánh trăng rạng soi. Con nay nguyện đến hiến dâng tâm tư hồn xác. Ước nguyện được mến Chúa luôn. Ước nguyện hằng sống tín trung với tất cả tình con.

2. Vì Chúa yêu con nên Ngài đã hiến dâng. Đồi tím Canvê thân Ngài treo thập giá. Xót xa kiếp người gánh thay lỗi đời. Thế nhưng con lại phụ bạc tình Chúa yêu con.

3. Ngày tháng tiêu hao con lìa xa Thánh Nhan. Lạc bước u mê nên tình con xa vắng. Xác thân rã rời đắng cay kiếp người. Chúa luôn khoan hồng nhìn con thống hối ăn năn.

4. Tình Chúa theo con trong từng mỗi phút giây. Tình Chúa theo con trên đường con đi tới. Những khi thất vọng những khi ngã lòng. Bước đi trên đường Ngài hằng nâng đỡ con luôn.