XIN MẸ LẮNG NGHE
Lm. Nguyên Lễ

1. Mẹ ơi xin nghe thấu, xin nghe thấu tiếng con nài van. Cho khắp mọi nơi đang sống lầm than trong cơn đại nạn. Xin Mẹ thương xót, chuyển cầu tới Chúa tràn xuống muôn ơn. Nâng đỡ đoàn con mau chóng thoát cảnh lầm than

ĐK: Xin thương lắng nghe Mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau. Đang đưa mắt trông Trời cao, thiết tha khẩn cầu. Xin thương đỡ nâng chở che, ban muôn phúc ân tràn lan. Cho dân khắp nơi bình an, giữa muôn vàn khó khăn

2. Trần gian ơi bao tang tóc, bao tiếng khóc thấu lên trời cao. Nhân thế khổ đau, không biết tìm đâu cho vơi tủi sầu. Xin Mẹ cứu giúp dìu đoàn con đến cùng Đấng Tối Cao. Xin Chúa dủ thương cứu thoát khỏi cảnh sầu vương

3. Mẹ ơi trên dương thế, bao gian khó rắc gieo mọi nơi,. Xin hãy ở bên hướng dẫn đoàn con trên muôn nẻo đời. Luôn được tin mến, cậy trông phó thác vào Chúa không ngơi. Theo bước Mẹ yêu hướng tới quê Trời đẹp tươi.