ƯỚC NGUYỆN ĐỜI CON
Lm. Nguyên Lễ

1/ Ước nguyện đời con, là đem Chúa cho muôn người. Ước nguyện đời con, là theo Chúa đi vào đời, Dù đời sóng gió nổi trôi, Một lòng theo Chúa chẳng ngơi, Bước đi bên Ngài, con gieo Tin Mừng mọi nơi.

ĐK: Con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa muôn đời, cho con làm người ban nhiều hồng ân thắm tươi. Và rồi hôm nay Chúa gọi mời, trở nên nhân chứng cho Tình Ngài, sai về mọi nơi loan báo Tin Mừng Nước Trời.

2/ Tháng ngày dần trôi, Ngài luôn đỡ nâng không dời, dắt dìu đời con qua muôn khó khăn ngược xuôi. Và đưa con tời mọi nơi truyền loan Danh Chúa mà thôi, nói cho muôn người Tin Vui Nước Trời đẹp tươi.

3/ Dẫu rằng trần gian, hiểm nguy khó khăn muôn vàn, Chúa ở cùng con, con luôn sống vui bình an, vì Ngài là Chúa Từ Nhân, là nguồn chan chứa hồng ân, sướng vui vô ngần, cho ai bên Ngài ẩn thân.