TÌNH CHÚA THƯƠNG TÔI
Lm. Nguyên Lễ

1: Từ rất xa khơi Chúa đã thương tôi Chúa đã gọi tôi. Từ rất xa khơi chưa có đất trời núi non biển khơi Người đã thương tôi đã gọi tên tôi dẫn tôi vào đời từ rất xa khơi Chúa đã thương tôi Chúa đã gọi tôi

ĐK: Đời tôi xin thuộc về Chúa mãi thôi và tôi xin nguyện theo Chúa suốt đời dù bao nhiêu thăng trầm hiểm nguy giữa vời lòng vẫn mãi tín thành theo Chúa không thôi

2: Ngày tháng êm trôi Chúa vẫn bên tôi Chúa dắt dìu tôi Người đỡ nâng tôi qua những bước đường khó khăn ngược xuôi tình Chúa không vơi dẫu thời gian trôi dẫu muôn đổi dời thật phúc cho tôi có Chúa trông coi hướng dẫn cuộc đời.

3: Và đến hôm nay Chúa đã thương tôi Chúa đã chọn tôi Người nhắc tôi lên ban chức thánh thiêng phúc ân triền miên. Tình Chúa trung kiên vững bền muôn niên sáng soi mọi miền Nguyện đến mai sau mãI mãi ghi sâu thiên ân nhiệm mầu.