XIN THÁNH HIẾN CON
Lm Nguyên Lễ

1/ Từ ngàn đời Ngài đã thương con rồi. Từ xa xôi Chúa đã nhớ đến con. Ngài khắc tên con trong lòng bàn tay Ngài, để đến hôm nay, nên chứng nhân của Ngài.

ĐK1. Con xin dâng hiến đời con cho Ngài đền đáp hồng ân Chúa đã thương đoái.
ĐK2,3/ Con xin thánh hiến mình con cho họ, dìu dắt đoàn chiên Chúa đã trao phó.
1,2,3 Xin thương thánh hiến đời con mỗi ngày, thành lễ toàn thiêu, dâng về Chúa Tình Yêu.

2/ Là hạt bụi thật nhỏ nhoi mọn hèn, vì yêu thương Chúa đã nhắc con lên. Ngài nhắc con lên cho làm bạn hữu Ngài, để mãi trông nom, lo lắng cho dân Ngài.

3/ Nguyện một đời làm chứng nhân Nước Trời. Nguyện tung gieo Tin Mừng khắp muôn nơi. Vạn lý xa xôi, có Ngài dìu con rồi, lòng mãi an vui đem Chúa cho muôn người.