TỰA VÀO LÒNG CHÚA GIÊSU
Lm Nguyên Lễ

1/ Giữa biển đời hiểm nguy sóng gió con biết tìm đâu một chốn nương nhờ con biết cậy trông vào ai bây giờ con chỉ biết nhìn lên Chúa thôi nép bên Ngài cuộc đời an vui.

ĐK: Xin tựa vào lòng Chúa Giê-su cho cuộc đời nhẹ bớt âu lo. Xin một lòng tín trung nơi Ngài mong Ngài dìu bước trên đường dài.

2/ Chúa nhân từ giàu lòng tha thứ cho dẫu nhiều phen đời con sai lầm Chúa vẫn từ tâm rộng ban ơn lành xin tạ lỗi thời gian đã qua những sai lầm từ rầy lìa xa.

3/ Chúa kêu mời gọi con bước tới theo Chúa mọi nơi rồi đến một ngày Chúa đã chọn con từ giữa muôn người con chỉ biết tạ ơn Chúa thôi quyết theo Ngài trọn đời không ngơi.