TÂM NGUYỆN TRONG ĐÊM
Lm Nguyên Lễ

ĐK. Xin thương ngự đến bên con, xua tan mọi nỗi cô đơn, đang khiến hồn con, băn khoăn, lắng lo mỏi mòn. Xin thương dìu bước con đi, qua muôn ngàn nỗi gian nguy, bên Chúa cùng đi, con an tâm chẳng lo lắng gì.

1/ Mình con cô đơn trong bóng đêm, nhìn lên Chúa với tâm tư trìu mến, con mong Chúa luôn gần bên, cho con vững trong niềm tin, giữa ngàn lắng lo ưu phiền, đã nhiều phen khiến con ngả nghiêng.

2/ Trần gian bao nhiêu con sóng xô, thuyền xa bến lắc lư theo chiều gió, Tâm tư biết bao sầu lo, không ai đỡ nâng giùm cho, chỉ con biết trông lên Trời, nguyện Ngài thương cứu con Ngài ơi!

3/ Đời con xin trao dâng Chúa thôi, nhờ tay Chúa dẫn con qua vực tối. Dương gian khó khăn đầy vơi, chông gai rắc gieo mọi nơi, xin Ngài đỡ nâng không rời, để đời con sống trong niềm vui.