SÁU MƯƠI NĂM LINH MỤC
Lm Nguyên Lễ

MỞ ĐẦU: Sáu mươi năm, Chúa bên con, con nhớ mãi….

1/ Sáu mươi năm, trải qua biết bao thăng trầm, trong đời linh mục của Chúa, nhờ cánh tay Ngài dẫn đưa.Và hôm nay, dù con tóc bạc da mồi, dù con yếu đau rã rời, con vẫn nguyện, trọn đời theo Chúa mà thôi.

2/ Chúa yêu thương chọn con giữa muôn muôn người, cho dù con đầy yếu đuối, chẳng xứng ơn Ngài Chúa ơi. Thời gian trôi, Ngài luôn dắt dìu trong đời, chở che đỡ nâng không rời, muôn phúc lành, đổ tràn chan chứa chẳng ngơi.

3/ Tháng năm qua, đời con hiến dâng cho Ngài, mong được theo Ngài mãi mãi, dù thế gian nhiều đổi thay. Đời con đây, từ lâu Chúa đã biết rồi, dù khi đứng hay khi ngồi, luôn ước nguyện, một lòng yêu Chúa mà thôi.

ĐK. Xin cho con, trọn đời theo Chúa mà thôi, dẫu dương gian hiểm nguy giăng đầy muôn lối, cho con luôn vững vàng cậy trông đi tới, cuối cuộc đời, vui hưởng phúc vinh quê trời

KẾT: Sáu mươi năm, Chúa sánh bước bên con, con xin tạ ơn… suốt…. đời….