MỪNG VUI TRONG CHÚA
Lm. Duy Linh PHN

ĐK. Tôi mừng rỡ muôn phần trong Chúa. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì Ngài mặc cho tôi hồng ân cứu rỗi, choàng cho tôi đức chính trực công bình. Tựa cô dâu phục sức tiến vào Hoàng cung.

1. Chúa đã gìn giữ Ngài khỏi án phạt tội Tổ tông truyền. Lại ban nhiều hồng ân tràn lan như suối nguồn chảy tuôn chứa chan. Xin nghe lời vài nan của đoàn con nơi thế gian lầm than, đang ngước mắt trông lên quê trời, mong tới ngày hưởng phúc bên Ngài.

2. Xin dâng lời chúc tụng Mẹ Chúa Trời, mẹ của loài người. Hằng ân cần dìu dắt đoàn con qua quãng đời sầu thương vấn vương. Nay trên trời quyền uy, phù hộ con xa thoát muôn hiểm nguy. Biết dõi bước theo chân Mẹ hiền hằng giữ lời con đã thề nguyền.