NÀY HỠI LOÀI NGƯỜI ƠI
Lm. Duy Linh PHN

1. Đêm nay Con Chúa Trời sinh ra. Ngài chọn chốn dương gian làm nhà. Đêm nay Con Chúa Trời giáng thế. Ánh quang cõi trời Ngài đã không tiếc chi. Đây Bêlem hang bé nhỏ thấp hèn, Ngài chọn làm chốn sinh xuống gian trần.

ĐK. Này hỡi loài người ơi. Hãy dâng lời hát ca mừng Chúa ta nay đã sinh ra. Chúa đến cứu nhân loại. Và ban cho niềm vui mới. Hãy mở lòng đón nhận Hồng Ân.

2. Hôm nay giữa đất trời bao la. Hòa làn gió thơm hương ân tình. Vi vu chung với ngàn tinh tú, ca đoàn Thiên thần cùng hòa tiến chúc khen: “Vinh danh muôn đời Chúa Cả trên trời. Bình an dưới thế cho ai ngày lành”.

3. Muôn dân hãy đến thờ Ngôi Hai. Dồn nhịp bước theo chân mục đồng. Trong hang chiên với lừa thở hơi, xóa tan giá lạnh của đêm đông tuyết rơi. Mau dâng lên Ngài lễ vật chân thành, là tình nồng thắm như lửa bếp hồng.