CHÚA ĐẾN VỚI TA
Lm. Duy Linh PHN


ĐK. Yêu nhau đâu kể gì gần xa. Dù bao nhiêu gian khó, dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn không nhạt nhòa. Chúa đến với ta. Vượt qua bao năm dài. Vượt qua muôn trùng xa cách, Ngài đã đến với ta. Chúa đến với ta tình yêu thương chan hòa. Tình Ngài hơn biển bao la. Tình Ngài làm thỏa lòng ta.

1. Chúa đến, Ngài mời gọi ta lên đường gieo rắc tình yêu thương. Đáp lại lời Chúa ta đem tình thương đến cho mọi người. Để ở mọi nơi, không đâu còn tranh chấp bất công. Để hoa yêu thương nở tươi khắp mọi nẻo đường.

2. Chúa đến để cùng sẻ chia kiếp người lam lũ đầy thương đau. Chúa hằng trợ giúp, ban ơn để ta sống vui từng ngày. Và dù ở nơi đâu cũng không còn cảm thấy lẻ loi. Vì khi yêu thương thì ta đã ở trong Ngài.