ĐIỀU RĂN MỚI
Lm Nguyên Lễ

ĐK: Điều răn mới đây Chúa ban truyền cho ta, là ta hãy luôn thương mến nhau chan hòa. Điều răn mới đây Chúa ban truyền cho ta, hãy thương mến nhau như Ngài đã mến thương ta

1/ Nơi nhà Tiệc Ly năm xưa, Chúa đã thực thi yêu thương. Cho người muôn nơi noi gương, yêu người như Chúa Yêu người phải biết hy sinh, yêu người phải biết khiêm nhu Yêu người phải biết trao dâng chính cả bản thân

2/ Chúa vì yêu thương nhân linh, hiến mình nên Chiên hy sinh, nên Thần Lương nuôi muôn dân, trên đường lữ thứ Ôi tình yêu Chúa bao la, muôn người vang hát câu ca Yêu người như Chúa yêu ta, hiến mình vì yêu.

3/ Tâm nguyện đời con luôn luôn, giữ trọn điều răn yêu thương, loan truyền cho dân muôn phương, thì hành Lời Chúa Yêu người như chính thân ta, luôn hằng bác ái thứ tha Trên đời sẽ ngát hương hoa, thắm tình gần xa