KHÓC MẸ
Lm Nguyên Lễ

1/ Xin gắn lên ngực, một bông hồng trắng, ngày mẹ thương yêu đã ra đi. Giây phút biệt ly, nước mắt tràn mi, con biết nói gì?Mẹ yêu ơi!

ĐK1. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, tháng ngày, đời con lặng lẽ trôi. Mẹ ơi, con muốn nói lời: Vĩnh biệt mẹ yêu lần cuối. Dù mai đi bốn phương trời, nhớ hoài hình bóng mẹ mãi thôi, dù con đi suốt cuộc đời, vẫn không qua được, những lời mẹ ru. Lời mẹ ru, ơi à à ơi, con ngủ cho ngoan, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi làm, để mẹ đi làm, kiếm gạo nuôi con…

2/ Bao tháng năm dài, mẹ luôn lặng lẽ, tảo tần hôm sớm dưỡng nuôi con, năm tháng đợi trông, năm tháng chờ mong, con lớn, nên người, lòng mẹ vui.

ĐK2. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, tháng ngày, đời con lặng lẽ trôi. Mẹ ơi, con muốn nói lời: Vĩnh biệt mẹ yêu lần cuối. Dù mai đi bốn phương trời, nhớ hoài hình bóng mẹ mãi thôi, dù con đi suốt cuộc đời, vẫn không qua được, những lời mẹ ru. Lời mẹ ru con thủa còn thơ, con mãi không quên, nguyện khắc trong tim, lời mẹ êm đềm, tình mẹ nhân hiền tháng ngày vì con.À á ơi, ơi à á ơi. À á ơi, ơi à á ơi. À á ơi, ơi à á ơi.
À á ơi. ơi à á ơi…