THẢO KÍNH MẸ CHA
Lm Nguyên Lễ

ĐK:Thảo kính mẹ cha, ai ơi thảo kính mẹ cha, đó là luật Chúa ban truyền, là truyền cho ta.

1/ Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn (nguồn) chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

2/ Bao nhiêu gian khó nắng mưa, tháng ngày mang hết không chừa phần con. Chỉ mong con được lớn khôn, cha mẹ hạnh phúc, tâm hồn tràn vui…..

3/ Con luôn xin Chúa thiết tha, giúp mẹ cha mãi chan hòa niềm vui. Trọn đời thờ phượng Chúa thôi, mai ngày hưởng phúc quê Trời ngàn thu.