LINH MỤC NGƯỜI LÀ AI?
Lm Nguyên Lễ

1/ Linh Mục, Người là ai? Người là ai giữa cuộc đời này, dù thời gian nắng mưa đổi thay, mà niềm tin quyết không nhạt phai. Linh Mục, Người là ai? Là đuốc sáng chiếu soi đêm dài, là muối đất ướp cho mặn đời, là niềm vui cho người mọi nơi.

ĐK. Ôi Linh Mục, một tình yêu chan chứa ơn Trời, để trở nên men muối cho đời, cho mọi người mùa xuân tươi mới. Ôi Linh Mục, từng ngày qua Người đi muôn lối, để truyền loan hồng ân cứu rỗi, để muôn nơi tin một Chúa thôi.

2/ Linh Mục, Người là ai? Mà được sai đến cùng mọi người, truyền niềm vui đến cho mọi nơi, dù chông gai khó khăn ngược xuôi. Linh Mục, Người là ai? Là chứng tá rắc gieo Tin Mừng, để cứu giúp những ai cơ cùng, Người hiệp dâng chính cả bản thân.

3/ Linh Mục người của Chúa, được Ngài ban phúc lộc đầy tràn, và sai đi rắc gieo bình an, để muôn dân sống vui hỉ hoan. Linh Mục là hồng ân, mà chính Chúa khứng ban cho đời, để tiếp nối bước chân của Người, hằng truyền loan Tin Mừng mọi nơi.