LỄ DÂNG 8
Công Giáo & Dương Quang

ĐK: Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn xin đoái nhận hương hoa cuộc đời và lao công nhân thế. Chúng con dâng để trở thành của lễ hy sinh, để thành nguồn cứu rỗi nhân trần.

1. Ly rượu nồng con tiến dâng, tấm bánh này con tiến dâng, xin dâng lên tòa Chúa. Xin kết hiệp cùng Máu Chúa Giê-su đã chan hòa trên Thánh Giá khi xưa trong hy lễ ban chiều.

2. Tâm hồn này con tiến dâng, xác thân này con tiến dâng, xin dâng lên tòa Chúa.

3. Đây cha mẹ con tiến dâng, đây gia đình con tiến dâng, xin dâng lên tòa Chúa.