LỄ DÂNG 6
Công Giáo & Dương Quang

ĐK: (Lạy Cha nhân lành, lạy nguồn thương vô bờ) Con xin dâng bánh với rượu của gian trần, là dệt bao vất vả của con người xin dâng lên để làm hy tế. (Dù không xứng gì) Mặc dù không xứng đáng gì nhưng Cha ơi hãy thương chấp nhận trên đôi tay con hiến dâng Ngài.

1. Lễ vật con dâng tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng chứa đầy chứa đầy tình yêu. Đôi bàn tay vương vấn bụi đời nhưng xin Ngài xin Ngài nhận cho.

2. Xác hồn con đây do tay Cha tạo tác, xin dâng Ngài cho vẹn tình yêu. Linh hồn con vương vấn tội đời xin dâng Ngài xin Ngài nhận cho