LỄ DÂNG 5
Công Giáo & Dương Quang

ĐK: Đây lễ vật nguyện dâng lên con dâng lên cho Cha là tất cả hương hoa cuộc đời, là dự tính tương lai ngày mai. Lễ vật dâng tuy đơn sơ nhưng biết bao chân thành con dâng lên lên Chúa Cha nhân lành kết hợp thành thành của lễ hiến dâng.

1. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay tựa hương trầm tỏa bay tỏa bay. Lên tới cõi thinh không huyền diệu lên Chúa Trời tên gọi Tình Yêu.

2. Bánh rượu con dâng tiến hôm nay là hoa màu của đôi bàn tay. Bao nhiêu sức lao công miệt mài, xin tiến Ngài muôn thuở chẳng phai.