LỄ DÂNG 4
Công Giáo & Dương Quang


1. Trên đôi tay dâng lên dâng lên là cuộc sống chứa chan ân tình. Trên bàn thờ dâng lên hôm nay là bánh rượu thắm đầy yêu thương.

ĐK: Cùng hiệp chung với Giê-su dâng lên Cha bài ca cảm tạ. Cùng hiệp chung với Giê-su dâng đau thương trên đồi Can-vê.

2. Như hương thơm bay lên, bay lên là hạnh phúc tiến dâng cho Người. Như rượu nồng ươm bao men say là tháng ngày chất đầy đắng cay.

3. Như câu kinh linh thiêng trong đêm là mộng ước khấn xin cho người. Cho cha mẹ đời bao hy sinh, xin Chúa rộng tấm lòng bao dung.