LỄ DÂNG 1
Công Giáo & Dương Quang

1. Xin, xin dâng lên Cha rượu nho tinh khiết. Như, như bao hy sinh đoàn con chung góp. Con xin dâng lên Cha bánh miến thơm ngon góp những lao công suốt trên nương đồng. Đôi, đôi tay dâng lên bàn tay chai cứng. Như, như bao lao công đoàn con chung góp. Con hôm nay dâng lên nước mắt chua cay cùng những hăng say lắng lo tháng ngày.

ĐK: Xin, xin dâng về Cha trọn hết tâm tư. Xin, xin dâng về Cha cùng bao mộng ước. Cha ơi, Cha ơi thương con này xác thân con. Giơ tay, giơ tay bao che dọc suốt cuộc đời.

2. Xin, xin dâng lên Cha lời kinh tha thiết. Xin, xin dâng lên Cha đời bao chua xót. Xin, xin dâng lên Cha tiếng khóc đêm mơ hết những bơ vơ xác thân hững hờ. Cha, Cha ơi Cha ơi này nghe con khóc. Sao, sao Cha quay đi mặc con lăn lóc. Thương, xin thương thân con kiếp sống đơn côi, lầm lỗi luôn thôi, đắng cay suốt đời.

3. Trong, trong nơi âm u, từ nơi tăm tối. Kêu, kêu van lên Cha rộng tay đưa lối. Van, van xin Cha thương cúi xuống trông xem đời những hoang mang, xác thân thấp hèn. Đây, đây tay con giơ từ trong nhơ nhớp. Mau, mau đưa tay ra dìu con xa thoát. Đưa, đưa con lên cao tới chốn Thiên cung về với Cha chung sướng vui vô cùng.