DÂNG CHÚA NIỀM TIN
Nguyễn Hùng Lân


1/ Xin kính lên trước nhan Thánh Chúa, đây của lễ thơm ngát dâng tiến, với bao niềm tin sắt son, cùng dâng Cha chí nhân. Bao lao công dâng về Ngài, nguyện xin thánh hiến cuộc đời, mong Cha hãy đoái thương nhận lời, trong tin yêu cao vời.


ĐK: Nào cùng hiệp dâng, dâng lên Chúa với bao tâm tình, ước nguyện này là tấm bánh, dâng lên Chúa lao nhọc đời con. Này là rượu ngon , Chiên hy tế máu thánh trào tuôn, cho con hiệp cùng hiến lễ trong niềm tin.


2/ Như khói hương ngát bay quyến luyến, như lời hát êm ái thương mến. Kính dâng về Cha chí nhân niềm tin yêu vững bền. Dâng lên Cha bao cuộc đời buồn đau với những nụ cười, làm thành hiến lễ dâng về Ngài trong tin yêu muôn đời.