TÌNH YÊU CỨU THOÁT – Ý Vũ

1/ Ai đang đòi ném đá con? Ai đang chờ kết liễu con? Ai đang muốn con phải chết khi con ngã sa lầm lỡ? Sao Chúa chẳng lên án con? Sao Chúa lại cứu thoát con? Sao Chúa muốn con được sống và muốn con xa tội tình?

ĐK: Cây sậy dập nát chẳng bẻ gãy. Ngọn đèn leo lét chẳng thổi tắt. Vì Chúa hằng thương xót. Cho dù con lỗi lầm hèn thấp. Chúa chẳng để con phải hư mất. Vì Chúa hằng xót thương.

2/ Có những lần theo đám đông đâu hay mình đang nhẫn tâm, con hung hăng quăng hòn đá, không dung tha ai lầm lỡ. Nhưng Chúa nào xét đoán con. Chúa vẫn từ tâm nhắc con. Ai cũng lấm lem tội lỗi, đừng dồn ép ai đến đường cùng.

3/ Cho con từ giã trái ngang. Cho con rời xa tối tăm. Đi theo mến thương của Chúa qua nơi ước mơ của Chúa. Nơi tay tìm nắm lấy tay, nơi môi tìm nói với môi. Nơi bao xấu xa đổ vỡ được thế thay bởi tình Ngài.

Coda:
Chúa về lau khô nước mắt. Đem lại tình yêu cứu thoát mạnh hơn cả sự chết. Suốt đời con xin tín thác Chúa là niềm vui phía trước vẫn đợi chờ con.