KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
Phạm Đình Nhu

ĐK: Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ơn Chúa thương đã được đổ máu mình ra vì lòng kính mến Chúa, vì lòng kính mến Chúa Giê-su. Xin nhớ đến chúng con, xin nhớ đến chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đày.

1. Chúng con ước nguyện được theo gương các thánh nhân Bước trên đường máu Phúc âm mạnh mẽ giảng truyền. Toàn dân Công giáo nguyện cầu ngày mai tươi sáng, Quốc dân Việt Nam chí tin thờ Chúa tạo thành.

2. Chúng con khách đày hằng trông lên Quê hiển vinh Mong hưởng mặt Chúa, ánh vinh quang của Thiên đình. Nguyện xin các thánh dắt dìu toàn dân mạnh tiến, Bước trên đường chính để mong hưởng phúc thanh bình.