BÀI CA VÔ TẬN
Lm. Đỗ Xuân Quế & Lm. Tiến Dũng


1. Đây đoàn người anh dũng, quyết tâm lên pháp trường, dâng cuộc đời cho Chúa, máu tuôn chứng lòng Tin.

ĐK: Giờ đây các Thánh vui trong Đất Hứa, góp muôn lời để đồng thanh hát khúc trường ca. Hẹn nhau chúng ta mai về Đất Hứa, hát (ư) vang một bài (i) ca vô tận.

2. Dâng cuộc đời cho Chúa, máu xương xây Nước Trời, muôn đời nhờ công đức, sáng soi khắp mọi nơi.

3. Đây ruộng đồng Thiên Chúa, lúa xanh thơm ngát bờ, công người đã gieo tưới, máu tim với mồ hôi.

4. Dân Việt lòng ghi nhớ, quyết đi theo vết hùng, trong một niềm yêu Chúa, khó nguy vẫn lòng trung.