HÃY VUI LUÔN
Nguyên Hữu

ĐK: Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Người.

1. Tôi nhắc lại: Anh em hãy vui lên. Tôi xin nhắc lại: Chúa chúng ta đang ngự đến.

2. Tôi ước nguyện anh em hãy khoan dung. Luôn luôn sẵn sàng giúp những ai đang nghèo túng.

3. Tôi nhắc lại: anh em chớ âu lo. Trong khi khấn nguyện hãy hướng tâm lên cùng Chúa.

4. Ngươi chớ sợ, vui lên hỡi Gia-liêm. Xi-on hãy mừng! Chúa chúng ta đang ngự đến..