DỌN ĐƯỜNG CHÚA 2
Trần Hòa Yên

ĐK: Hãy dọn đường Chúa đi mọi vực thẳm lấp cho đầy hãy dọn đường Chúa đi, mọi đồi núi san cho bằng đường quanh co uốn cho ngay thẳng. Hãy về cùng Chúa đi mọi tội lỗi mau cải hối, hãy về cùng Chúa đi để đổi mới cả cuộc đời sống an bình trong Chúa người ơi.

1. Quyết sẵn sàng chờ mong Chúa nhân hiền sẽ đến Ngài cầm nia mà sảy sân lúa của Ngài. Giữ tâm hồn sạch trong Chúa khoan hồng gột rửa nào cùng đến cất tiếng chúc khen tình Chúa.

2. Mở tâm hồn vòng tay nối muôn người hiệp nhất là đèn soi bừng chiếu lũng tối giữa đời. Dốc núi cao ngại chi, giữa biển đời vững chí nào cùng tới cất tiếng chúc khen người ơi.

3. Hãy trở nên tiền hô giữa mọi người mọi lúc là lời rao : Kìa Chúa đang đến giữa đời. Thắp cho đời lửa thiêng, giữ cho người lửa mến nào rộn vang hân hoan ngước trông Ngài đến.