TÔI HỚN HỞ BIẾT BAO
Vũ Đình Ân

Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao

1/ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi

2/ Đấng toàn năng Ngài làm cho tôi thật biết bao những điều cao cả vì Danh Chúa chí thánh Chí tôn

3/ Kẻ giàu sang đuổi về tay trắng, kẻ đói nghèo Chúa ban dư đầy, độ trì dân Chúa Ít-ra-en