NHƯ ĐẤT CHỜ MƯA
Thanh Lâm1. Lòng thao thức vẫn hằng mong ước ngày Chúa đến khấng ban hồng ân. Ngàn mây hỡi xin cùng mưa xuống mùa Cứu thế chứa chan ân tình.

ĐK: Đợi trông Chúa như đất chờ mưa, đợi trông Chúa thiết tha vô bờ. MA-RA-NA-THA.

2. Rồi ngày nao âm thầm Chúa đến trong phút chốc có ai nào hay. Nguyện lòng ta luôn được tỉnh thức, đèn trong tay tiến ra đón Ngài.

3. Này trần gian trong vòng tăm tối chờ ánh sáng xoá tan màn đêm. Ngài là chính Thái Dương vinh sáng, từ cao xanh viếng thăm gian trần.