LỄ DÂNG THƠ NHI
Thanh Tòng

1. Đêm nay Chúa xuống trần đời Đem Tin Vui mới rạng ngời muôn nơi. Đêm nay tiếng hát đầy vơi Hài Nhi giáng thế: Đất Trời giao duyên.

ĐK: (Thì) Đây tay con dâng hiến của lễ thanh khiết tinh tuyền: Hồn con và xác thân con nên rượu nho bánh miến. (Và con xin) Dâng Hài Nhi yêu dấu niềm vui hãy những lo âu. Nguyện cho con mãi đơn sơ trong niềm tin kính thờ.

2. Đêm nay Chúa đến trần gian Gieo muôn ánh sáng huy hoàng tràn lan. Vinh danh Chúa Cả trời cao Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

3. Ngôi Hai giáng thế nhiệm mầu Ai đâu suy thấu ân tình Trời cao. Cho con thắm thiết tình sâu Trọn dâng cuộc sống đáp đền Tình Yêu.