CAN ĐẢM LÊN
Nguyên Hữu


ĐK: Hãy trấn an những tâm hồn yếu mềm. Can đảm lên! Can đảm lên! Này Chúa chúng ta gần đến. Hãy vững tin hỡi bao người yếu hèn. Can đảm lên! Can đảm lên! Này Chúa chúng ta gần bên.

1. Này Chúa Thiên Chúa ta là tình mến thiết tha. Nào cùng cất muôn tiếng ca chào mừng Chúa đến cứu ta.

2. Người điếc tai sẽ nghe người què bước bước nhanh. Người mù thoát đêm tối tăm và người câm nay reo mừng.

3. Vùng đất đang héo khô giờ được Chúa đoái thương. Này mạch nước luôn chứa chan là hồng phúc Chúa sẽ ban.

4. Ngày đó ta sẽ vui vì được Chúa xót thương. Được về tới nơi cố hương cuộc đời ta sẽ sáng tươi.