CHIỀU HÔM NAY
Nguyên Hữu


1. Chiều hôm nay các ngươi sẽ biết Chúa ra tay cứu nguy dân Người. Rồi ngày mai các ngươi sẽ coi : muôn ánh vinh quang chiếu soi rạng ngời.

ĐK: Xưa Chúa cứu dân Người, thoát ách Ai Cập dã man. Nay Chúa đến trong đời cứu chúng ta khỏi lầm than.

2. Này muôn nước sẽ xem thấy Chúa, Đấng công minh thánh thiêng cao vời. Và muôn vua khắp trên thế gian này thấy vinh quang Chúa ta rạng ngời.

3. Nào anh em những ai kính Chúa hãy nghe đây tiếng tôi giãi bày : Người dủ thương đỡ nâng Ích-Diên Giơ cánh tay ra dẫn dân trở về.