THÁNH VỊNH 88
Minh Tâm

Đ: Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.

1. Tình thương Chúa muôn đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con loan báo lòng thành tín của Ngài. Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu lòng thành tín Chúa được dựng xây trên trời.

2. Lập giao ước với Người Ta tuyển chọn, Ta đã thề hứa cùng tôi trung Đa-vít: Này dòng dõi ngươi. Bền vững mãi vì Ta đã đắp xây nên và này ngai báu được dựng xây bao đời.

3. Nào tiến lên ca tụng hát vang lời: Chính Chúa là Thân phụ lòng tôi tôn kính là tảng đá độ trì. Người trung tín hằng giữ trọn ước giao xưa một niềm nhân ái và rộng thương chở che.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Alleluia, Alleluia, Alleluia.