NGÀI LÀ CUỘC SỐNG CỦA CON
Thanh Lâm

1. Ngài là đường con bước tới, Chân Lý quang minh rạng ngời. Nhờ lời Ngài soi dẫn lối, đời còn sợ hãi chi? Chúa ơi, hãy ở bên con, sớm mai tới chiều hôm. Từng giây phút đời con có Chúa, Ngài là cuộc sống của con. Chúa ơi hãy ở lại bên con bóng đêm đã dần buông. Từng nhịp sống đời con mãi dâng về Ngài.

2. Ngài là Người Con chí ái Cha đã sai vào cuộc đời. Và Ngài đã sinh ra bởi lòng Mẹ Ma-ri-a. Cảm thông nỗi niềm nhân gian, sớt chia những lầm than. Và Ngài đã vì yêu, hy sinh chịu treo trên thánh giá cao. Chúa ban Máu Thịt mình cho con, dưỡng nuôi xác hồn con. Từng nhịp sống đời con mãi dâng về Ngài.

3. Trọn niềm cậy trông phó thác, con nép thân bên tình Ngài. Lòng ngập tràn niềm an vui, đời tự do hát ca. Cánh tay dũng lực uy linh, Chúa luôn ấp ủ con. Từ nay không điều gì ngăn cách tình con xa Chúa, Chúa ơi! Trái tim Chúa dịu hiền bao dung, mãi luôn ấp ủ con. Từng nhịp sống đời con mãi dâng về Ngài.

4. Trọn một niềm tin kính Chúa Cha, Đấng tác sinh trần hoàn. Trọn một niềm tín thác Ngôi Lời chuộc cứu thế gian. Thánh Linh suối nguồn yêu thương khấng xin đến cùng con. Từ muôn nẻo đường Ngài hiệp nhất đoàn con trong Chúa, Chúa ơi! Bước theo Chúa một đời hoan ca, trái tim mãi nở hoa. Từng nhịp sống đời con mãi dâng về Ngài.