THIÊN THẦN TRUYỀN TIN
Lc 1, 26-38

Vũ Đình Ân


1. Thiên Chúa sai sứ thần gặp trinh nữ là Bà Maria. "Mừng vui lên, hỡi Trinh Nữ đầy ơn Đức Chúa! Bà có phúc đẹp lòng Thiên Chúa, Bà hạ sinh một Đấng thiên sai, và đặt tên là Giêsu."

ĐK. Vâng! Tôi đây là nữ tì Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời thiên thần đã truyền tin.

2. Xin tán dương muôn đời, Mẹ Thiên Chúa là Mẹ Maria. Mẹ có phúc, Chúa thương đến Mẹ từ năm xưa. Mẹ đã sống lòng thành khiêm nhu, từ giây phút Mẹ đã xin vâng, cả trời đất hợp hoan ca.

3. Dù biết thân mỏng dòn,học theo sống lòng Mẹ khiêm nhu. Dù bão táp đã đi đến cuộc đời con đây. Con biết sống một lòng cậy trông vào Thiên Chúa chỉ biết xin vâng. Ngài chẳng bao giờ bỏ con.

4. Đời sống trên gian trần nhiều sóng gió và nhiều lo toan. Chỉ xin ơn vững chân bước vượt mọi gian nan. Dù có lúc gặp sự tai ương, lòng con luôn nhận chữ xin vâng, đặt cậy trông vào Thiên Chúa.

PDF