PHÚC THAY
Phạm Quang & Đặng Chí San

1. Mẹ ấp ủ thẳm sâu Lời Chúa, Mẹ cưu mang Lời tận đáy lòng. Lời trong máu trong tim lớn dậy, Lời sinh ra từ lòng Mẹ dịu dàng. Lời bước vào cõi đời nhân thế, Mẹ dõi theo thầm lặng vô cùng. Lời loan báo tin vui Nước Trời, Mẹ đắm trong mầu nhiệm hồng ân.

ĐK: Phúc thay lòng đã cưu mang. Phúc thay hồn lắng nghe Lời và thực thi theo Lời chân lý Lời đem lại sự sống muôn đời.

2. Lời đón nhận đồi cao thập giá, Lời mang theo loài người khốn cùng. Mẹ đứng đó mênh mông đất trời, hoà với con trọn vẹn cả cuộc đời. Đoàn con hèn cúi đầu cảm mến, nguyện bước theo đời Mẹ nhiệt thành. Đời nhân thế tâm tư khát vọng, được sống trong mầu nhiệm tình thương.