THÁI BÌNH THỊNH TRỊ (Tv 71)
Nguyễn Duy


Đáp: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ tôn thờ Chúa, muôn dân nước sẽ suy tôn Ngài.

1. Lạy Chúa, xin ban quyền bính Ngài cho Vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử. Để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực, bênh vực quyền lợi kẻ khó nghèo.

2. Triều đại Người đến khi nào ánh trăng chẳng còn chiếu sáng, hoa công lý đua nở, bình an thống trị. Người thống lãnh suốt từ biển này qua biển kia, từ sông Cả đến tận cùng, tận cùng quả đất này.
3. Người giải thoát ai đau khổ khốn cùng kêu cầu van xin, thương kẻ khốn cùng chẳng nơi bám tựa. Kìa trông xem những kẻ bé nhỏ, Người dủ thương, mạng sống người khó nghèo Người mở rộng tay tế độ.

4. Lạy Chúa, Danh thơm Người sẽ trường tồn thiên thu, luôn nức tiếng xa gần tựa ánh thái dương. Nguyện ban ơn cho mọi sắc tộc muôn dân nước, và muôn dân tộc khắp nơi ngợi mừng Người diễm phúc thật.