MẸ MARIA
Sr. Trinh Nguyên


1/ Mẹ Maria ôi trinh nữ xinh tươi dịu hiền. Ôi trinh nữ không nhiệm tội truyền tựa ngàn hoa tỏa ngát hương trinh. Tình Mẹ dịu êm tỏa hương nhân đức. Mẹ hằng tín thác nơi tình yêu Chúa Trời, con theo gương Mẹ sống trọn tình hiến dâng.

ĐK: Ôi Maria Mẹ đầy ơn phúc. Nữ vương Thiên Đình là Mẹ của chúng sinh. Xin thương đoàn con nơi thế trần nhiều nguy khó xin Mẹ đỡ nâng.

2/ Mẹ Maria được Thiên Chúa yêu thương ở cùng, lòng hân hoan Mẹ cất cao lời, lời tạ ơn tình Chúa bao la. Nguyện Mẹ dủ thương dạy con biết sống trọn đời xin vâng khiết tịnh và khó nghèo cho con trung thành sống trọn đời hiến dâng.