TUYÊN XƯNG DANH TA
Lm. Bùi Ninh1/ Thầy nói anh em thôi đừng lo sợ người ta, vì là thật ra không có gì hằng che giấu. Lời Thầy đêm thâu sau sẽ nói ra ban ngày, điều nghe bên tai thì lên mái nhà truyền rao.

ĐK: Phàm là ai tuyên xưng danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên Cha,Ta đây tuyên nhận người ấy.Người nào không tuyên xưng danh Ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên Cha, Ta đây chối từ người ấy.

2/ Thầy nói anh em thôi đừng lo sợ người ta, mà là thật ra nên kính sợ mình Thiên Chúa. Vì rằng anh em luôn quý giá hơn chim trời, ngày đêm không ngơi hồng ân Chúa tặng chẳng vơi.


3/ Kìa lũ gian tham hay tìm ám hại đời con, và còn rình xem con yếu hèm mà sa ngã. Vì tình thương thôi nhưng Chúa đã ra tay rồi, để ai đơn côi được vui sống đời thảnh thơi.