ƠN GỌI CỦA TA
Lm. Mi Trầm


ĐK: Ơn gọi của ta là làm con Thiên Chúa, hãy bền lòng và sống xứng đời chứng nhân. Hãy nhiệt tình, thành tín rao truyền Phúc âm.


1/ Ta ca vang Danh Chúa Ki-tô bằng chính lòng thành. Ta hân hoan loan tin vui bằng lời sống thánh. Sống yêu thương phục vụ tha nhân. Để Danh Cha rạng ngời giữa gian trần.


2/ Ta luôn luôn tha thứ cho nhau để sống thuận hòa. Ta ca vang câu hát trên môi niềm vui tỏa sáng. Sống khôn ngoan quảng đại hy sinh để muôn dân tìm về Chúa Thiên Đình.