CÙNG MỘT ĐỒNG LƯƠNG
Thiên Lý


1/ Chúa đã đến để kêu gọi con vào lao tác vườn nho. Dẫu sáng sớm hay trưa chiều, mỗi người lương phát bằng nhau. Người làm từ trước cũng một nén như bao kẻ làm sau, nên hiềm khích so đo ganh tị nhau, vì chỉ biết hơn thua giữa đời sống cơ cầu.


ĐK: Cùng một đồng lương Chúa trả công mang bao nhân ái với một lẽ công bằng. Lòng người nhỏ nhen thiếu yêu thương vẫn luôn tranh giành đua chen. Cùng một đồng lương con chỉ xin ân thiêng duy nhất chính là nước thiên đàng. Lòng nguyện từ đây sống yêu thương trong tình bác ái luôn sẵn sàng.


2/ Chúa đã lấy đức công bình khi Ngài ban phát thưởng công. Chúa cũng lấy tình nhân hậu đối xử rộng rãi tình thương. Việc làm của Chúa rất thỏa đáng nhưng con đâu nào hay, khi hờn trách kiêu căng xem mình hơn và chẳng biết con đây chỉ hèn kém vô dụng.


3/ Xin cho con biết chu toàn sứ mạng chăm sóc vườn nho. Xin cho con biết khiêm nhường chấp nhận công sức làm ra. Cuộc đời đổi mới với đường lối Chúa dắt con vượt qua, không còn tính ganh đua hay hờn ghen, mà chỉ có con tim say tình mến chan hòa.