THÁNH VỊNH 28
Thanh Lâm

ĐK: Dân của Chúa được Ngài chúc phúc trong cảnh thái bình.

1. Hỡi ngàn dân hiệp dâng về Chúa. Lễ vật sao thật xứng danh Ngài. Dâng về Cha quyền uy hiển vinh. Quỳ phục đây thờ Chúa Thiên Đình.

2. Tiếng Ngài vang dội trên mặt nước. Chúa ngự trên ngàn sóng thuỷ triều. Tiếng Ngài phán rền vang quyền uy. Lời của Chúa hùng dũng, uy nghi.

3. Đất trời rung chuyển kính sợ Chúa. Trong Đền Thánh ngợp tiếng chúc tụng. Chúa ngự trên ngàn sóng biển khơi. Ngài thống lãnh hoàn vũ muôn đời.