THÁNH VỊNH 28
Minh Tâm

Đáp: Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

1. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa quyền lực với vinh quang. Và thờ lạy Chúa thánh thiện uy nghiêm.

2. Tiếng của Chúa đã vang rền sông nước. Chúa ngự trên làn nước lũ mênh mông. Quyền lực của Chúa vững mạnh oai nghiêm.

3. Chúa hiển vinh khiến sấm nổ ầm vang. Trong đền Ngài đều vang tiếng: "Vinh danh Chúa". Ngài là Đại Đế thống trị muôn dân.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Các tầng trời mở ra có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu hãy vâng nghe lời Người". Alleluia, Alleluia, Alleluia.